Kvalitet & trygghet

Transkribering med hög kvalitet

Vårt team består av ett gäng mycket skickliga och erfarna transkriberare som är redo att utföra uppdrag åt både mindre och större uppdragsgivare. Vid större uppdrag kan vi se till att involvera flera underleverantörer för att få ut materialet fortare. Vi ställer höga krav på våra transkriberare vad gäller kvalitet och leveranstider.

Alla transkriberare arbetar efter en överenskommen praxis för att säkerställa en hög och jämn kvalitet. Det innebär att vi alla arbetar efter samma skrivregler och behandlar till exempel skiljetecken, tidsmarkörer och utfyllnadsord på samma sätt. När transkriberaren är klar med texten gås den igenom en sista gång för att kontrollera att inget har missats eller blivit fel.

I vår standardmall transkriberar vi för att få en så god läsbarhet som möjligt. Vi försöker skriva i hela meningar och en del utfyllnadsord och stakningar tas bort när dessa inte är viktiga för sammanhanget. Vid ljudinspelningar där allt är viktigt att få med – varje skratt, harkling, tvekan och så vidare – gör vi en exakt transkribering mot en extra avgift.

Trygghet

Allt material som hanteras av Transkriberingshuset hanteras med största sekretess, och vi raderar samtliga ljudfiler och textfiler efter avslutat uppdrag. Vi har ett sekretessavtal som alla våra transkriberare och skrivtolkar skriver under när de börjar jobbar för oss. Vill du även ha ett sekretessavtal mot dig som kund kan vi även ta fram ett sådant just för ditt företag.

All filöverföring sker genom en svensk molnlagring där all data lagras på servrar i Sverige. Det innebär att du och vi har full kontroll över filerna och kan lagra och dela dessa med den regelefterlevnad som behövs för bland annat GDPR och säkerhetsskyddslagen. När du beställer en transkribering av oss skapar vi en gemensam mapp där du enkelt kan ladda upp din ljud- eller videoinspelning. När transkriberingen är klar laddar vi upp texten i samma mapp och meddelar dig att uppdraget är slutfört. Sedan raderas alla filer och dokument. Enkelt, smidigt och säkert.

Kontakta oss

Snabbt och enkelt. Vi har vanligtvis en mycket snabb leveranstid och skickar de färdiga texterna inom ett par dagar.

Transkriberingshuset i Stockholm AB
Vagnmakarebyn 2b
218 40 Bunkeflostrand
Org.nr 559002-2264
08 677 68 08
info@transkriberingshuset.se

Vanliga frågor

Hur fungerar det?

Kontakta oss med information om ditt projekt så skickar vi en offert med uppskattad leveranstid. Transkribering påbörjas när vi fått källmaterialet och när texterna är klara får du ett mejl där du enkelt kan ladda ned dina utskrifter.

Säkerhet och sekretess?

Alla som arbetar hos oss har skrivit på sekretessavtal där de förbinder sig att inte sprida någon information vidare. Om det önskas så skriver vi även ett separat avtal för just ditt företag eller projekt.

Hur mycket kostar det?

Eftersom varje kund är unik och varje uppdrag är unikt, så anpassas priset till typ av uppdrag. Några av de faktorer som kan påverka priset är: antal talande, leveranstid, inspelningens kvalitet och totalt antal timmar som ska transkriberas.


Ta gärna kontakt med oss på telefon, 08 677 68 08 eller mejla en förfrågan till info@transkriberingshuset.se. Vi svarar alltid inom 24 timmar, och oftast mycket snabbare än så. 

Hur skickas texterna till mig?

När dina texter är klara så får du ett mejl där du kan ladda ned dina texter. Vanligtivs skickas texterna som Word-filer om inte annat önskas.