Kvalitét & Trygghet

Kvalitét

Vi ställer höga krav på våra medarbetare vad gäller kvalitet, leveranstider och sekretess. Allt material som hanteras av Transkriberingshuset hanteras med största sekretess, och vi raderar samtliga Era ljudfiler efter avslutad tjänst. Även textfilerna. Dock sparar vi en mall ifall Ni vill att vi hjälper er även i framtiden. Detta så att vi kan leverera samma typ av utskrift till Er vid ett senare tillfälle.

Trygghet

Vi har ett sekretessavtal som alla våra transkriberare och skrivtolkar skriver under då de börjar jobbar för oss.
Vill Ni även ha ett sekretessavtal mot Er som kund kan vi även ta fram ett sådant just för Ert företag.

Kontakta oss

Snabbt och enkelt. Vi har vanligtvis en mycket snabb leveranstid och skickar de färdiga texterna inom ett par dagar.

Transkriberingshuset i Stockholm AB
Box 5004
165 10 Hässelby
Org.nr 559002-2264
08-677 68 00
070-377 68 08
info@transkriberingshuset.se

Vanliga frågor

Hur fungerar det?

Kontakta oss med information om ditt projekt så skickar vi en offert med uppskattad leveranstid. Transkribering påbörjas när vi fått källmaterialet och när texterna är klara får du ett mejl där du enkelt kan ladda ned dina utskrifter.

Säkerhet och sekretess?

Alla som arbetar hos oss har skrivit på sekretessavtal där de förbinder sig att inte sprida någon information vidare. Om det önskas så skriver vi även ett separat avtal för just ditt företag eller projekt.

Hur mycket kostar det?

Eftersom varje kund är unik och varje uppdrag är unikt, så anpassas priset till typ av uppdrag. Några av de faktorer som kan påverka priset är: antal talande, leveranstid, inspelningens kvalitet och totalt antal timmar som ska transkriberas.
Ta gärna kontakt med oss per telefon så får Ni prisuppgift direkt, eller skicka gärna en förfrågan via mejl till kontakt@transkribering.se

Hur skickas texterna till mig?

När dina texter är klara så får du ett mejl där du kan ladda ned dina texter. Vanligtivs skickas texterna som Word-filer om inte annat önskas.