Olika typer av transkribering

Våra standardmallar för utskrift

Vi levererar transkriptionen i önskat format och med önskad mall enligt dina instruktioner. I våra standardmallar skriver vi ner det som sägs på inspelningen med så hela meningar som möjligt. Här är fokus på ämnet och innehållet för inspelningen. Vi tar bort upprepningar men behåller en del små tilläggsord. Vi behåller även pauser om de är av vikt för texten. Vem som säger vad markeras självklart också. Det kan göras på olika sätt: genom förkortningar, med initialer eller med fet eller kursiv stil. Om det i inspelningen sägs saker som vi inte kan uppfatta skriver vi OHÖRBART och markerar tiden [tidsstämpel].

Exakt transkribering

Beroende på inspelningens syfte kan det ibland vara viktigt att få med även all icke-verbal kommunikation, alltså det som sägs mellan raderna. En exakt transkribering säger också något om interaktionen mellan de olika talarna. En exakt transkribering kan vara viktig för till exempel en artikel där artikelförfattaren vill få med olika nyanser av de talade språket eller för att kunna bedöma trovärdigheten hos ett vittne. I just transkriberingar av förhör och rättegångar är det vanligt med exakt transkribering som redogör inte bara vad som sägs utan också hur det sägs. Det kan handla om att få med alla småord, harklingar och skratt eller något som sägs utdraget, tvekande eller med eftertryck. I en exakt transkribering tar vi också med upprepningar, instämmande ljud som mm och ja samt avbrutna ord. Vi kan också transkribera med tidsstämplar.

Frågor?

Det finns oändliga möjligheter för transkriberingar och vi anpassar oss efter dina önskemål. Ta gärna kontakt med oss så diskuterar vi igenom de företagsspecifika önskemål du har vad gäller din transkription.

Kontakta oss

Snabbt och enkelt. Vi har vanligtvis en mycket snabb leveranstid och skickar de färdiga texterna inom ett par dagar.

Transkriberingshuset i Stockholm AB
Vagnmakarebyn 2b
218 40 Bunkeflostrand
Org.nr 559002-2264
08 677 68 08
info@transkriberingshuset.se

Vanliga frågor

Hur fungerar det?

Kontakta oss med information om ditt projekt så skickar vi en offert med uppskattad leveranstid. Transkribering påbörjas när vi fått källmaterialet och när texterna är klara får du ett mejl där du enkelt kan ladda ned dina utskrifter.

Säkerhet och sekretess?

Alla som arbetar hos oss har skrivit på sekretessavtal där de förbinder sig att inte sprida någon information vidare. Om det önskas så skriver vi även ett separat avtal för just ditt företag eller projekt.

Hur mycket kostar det?

Eftersom varje kund är unik och varje uppdrag är unikt, så anpassas priset till typ av uppdrag. Några av de faktorer som kan påverka priset är: antal talande, leveranstid, inspelningens kvalitet och totalt antal timmar som ska transkriberas.


Ta gärna kontakt med oss på telefon, 08 677 68 08 eller mejla en förfrågan till info@transkriberingshuset.se. Vi svarar alltid inom 24 timmar, och oftast mycket snabbare än så. 

Hur skickas texterna till mig?

När dina texter är klara så får du ett mejl där du kan ladda ned dina texter. Vanligtivs skickas texterna som Word-filer om inte annat önskas.