Vad är transkribering?

Transkribering – utskrift från ljudfil

Har du en inspelad intervju som du vill ha utskriven? Kanske från ett forskningsprojekt, ett vittnesförhör eller en rättegång? Du kanske har ett viktigt online-möte som du vill ha i text? Eller spelar du in en podd och vill ha den nedskriven för att nå ut till fler och göra den tillgänglig för personer med hörselproblem? Vi transkriberar ljudfiler till text och skriver ut det du har spelat in. På ett noggrant sätt utan inblandning av värderingar och åsikter översätter vi talat språk till skrift.

Transkriberingen har olika nivåer

Det finns oändliga möjligheter för transkriberingar och vi anpassar oss efter dina önskemål. I vår transkriptionsmall, som passar de flesta transkriberingar, särskiljer vi de olika talarna. Vi skriver i så hela meningar som möjligt för att läsbarheten ska bli så bra som möjligt. Det innebär att en del upprepningar och små ord tas bort, men bara om de inte är viktiga för sammanhanget. Vi behåller pauser om de är av vikt för texten.

Ibland kan det dock vara viktigt att få med allt, alltså inte bara vad som sägs utan också hur det sägs. En exakt transkribering berättar också något om interaktionen mellan de olika talarna, och då kan vi även transkribera skratt, harklingar och om något sägs med eftertryck eller med tvekan. Vi kan också erbjuda tidskodning. Då får allt som sägs en tidstämpel så du kan se exakt när det sas.

Kan transkriptionen anpassas efter olika behov?

Ja, självklart! Vi kan alltid anpassa er transkription så att den möter ditt behov och dina önskningar. Det kan till exempel inkludera tidsstämplar vid varje ny talare, omarbetning för att öka textens läsbarhet och talaridentifiering.

Hur lång tid tar det att transkribera en ljudfil?

Flera olika faktorer påverkar hur lång tid det tar för oss att transkribera en ljudinspelning. Först och främst beror det ju på hur lång inspelningen är. I de allra flesta fall tar det 4,5 timmar att transkribera en inspelad timme. Är inspelningen av dålig kvalitet, det kan vara mycket bakgrundsljud eller en inspelning som hackar, kommer det att ta längre tid för oss att transkribera materialet. Även antal personer i ljudfilen påverkar transkriberarens jobb. En intervju med flera personer tar längre tid eftersom det kan vara svårt att urskilja de olika rösterna och ibland pratar många personer samtidigt.

Vi beräknar priset för en transkribering per ljudtimme. Är ljudfilen av dålig kvalitet eller om det är fler än tre personer som pratar tillkommer ett tillägg. Exakt transkribering kostar också extra. Andra faktorer som påverkar priset är antal tidsstämplar, om du behöver transkriberingen inom en mycket snäv tidsram och vilket språk ljudfilerna är på.

Transkribering på olika språk

På Transkriberingshuset erbjuder vi transkriberingar på svenska och engelska. Alla transkriberingsjobb som vi får är lika viktiga och vi är måna om att lämna ifrån oss transkriberingar av mycket hög kvalitet – oavsett språk. Vi kan även översätta transkriberat material på svenska till engelska, och tvärtom.

Transkribering på plats

Har du sekretessbelagda ljudfiler som inte bör lämna företagets lokaler kan vi utföra transkriberingar på plats. Då kommer en transkriberare eller skrivtolk till dig och utför transkriberingen på det kontor som avsetts för uppdraget. Transkriberaren arbetar de tider vi har satt upp tillsammans och skriver på den dator du har avsatt för uppdraget. Om detta är aktuellt ber vi dig att kontakta oss för att se om vi har möjlighet att komma ut till din arbetsplats.

 

Kontakta oss

Snabbt och enkelt. Vi har vanligtvis en mycket snabb leveranstid och skickar de färdiga texterna inom ett par dagar.

Transkriberingshuset i Stockholm AB
Vagnmakarebyn 2b
218 40 Bunkeflostrand
Org.nr 559002-2264
08 677 68 08
info@transkriberingshuset.se

Vanliga frågor

Hur fungerar det?

Kontakta oss med information om ditt projekt så skickar vi en offert med uppskattad leveranstid. Transkribering påbörjas när vi fått källmaterialet och när texterna är klara får du ett mejl där du enkelt kan ladda ned dina utskrifter.

Säkerhet och sekretess?

Alla som arbetar hos oss har skrivit på sekretessavtal där de förbinder sig att inte sprida någon information vidare. Om det önskas så skriver vi även ett separat avtal för just ditt företag eller projekt.

Hur mycket kostar det?

Eftersom varje kund är unik och varje uppdrag är unikt, så anpassas priset till typ av uppdrag. Några av de faktorer som kan påverka priset är: antal talande, leveranstid, inspelningens kvalitet och totalt antal timmar som ska transkriberas.


Ta gärna kontakt med oss på telefon, 08 677 68 08 eller mejla en förfrågan till info@transkriberingshuset.se. Vi svarar alltid inom 24 timmar, och oftast mycket snabbare än så. 

Hur skickas texterna till mig?

När dina texter är klara så får du ett mejl där du kan ladda ned dina texter. Vanligtivs skickas texterna som Word-filer om inte annat önskas.