Transkribering av erfarna transkriberare

Transkribering av kompetenta underleverantörer

Transkriberingshuset har inga anställda utan anlitar kompetenta transkriberare och skrivtolkar som underleverantörer allt eftersom behov uppstår. Eftersom vi jobbar med transkribering och andra typer av skrivjobb där det krävs hög hastighet och hög träffsäkerhet använder vi oss enbart av kvalificerade personer. Dessa har ofta flexibla arbetstider och kan anpassa leveranstider utefter dina behov.

Vårt team består av ett gäng mycket skickliga och erfarna transkriberare. Alla är redo att utföra uppdrag åt både mindre och större uppdragsgivare. Några av våra vanligaste kunder är kommuner, myndigheter, lärosäten och organisationer till företag och privatpersoner. Alla transkriberare arbetar efter en överenskommen praxis för att säkerställa en hög och jämn kvalitet. Det innebär att vi alla arbetar efter samma skrivregler och behandlar till exempel skiljetecken, tidsmarkörer och utfyllnadsord på samma sätt.

I vår standardmall transkriberar vi för att få en så god läsbarhet som möjligt. Det innebär att vi försöker skriva i hela meningar och att en del utfyllnadsord och stakningar tas bort när dessa inte är viktiga för sammanhanget. Vid ljudinspelningar där allt är viktigt att få med, varje skratt, harkling, tvekan och så vidare, gör vi en exakt transkribering mot en extra avgift.

Fler transkriberare vid större uppdrag

Vi har ett brett kontaktnät av underleverantörer.  Vid större uppdrag kan vi se till att involvera flera underleverantörer för att få ut materialet fortare.

Sekretess och säkerhet vid transkribering

Alla våra transkriberare har skrivit på ett sekretessavtal. Vi kan även skriva ett sekretssavtal mellan dig som kund och oss som leverantör. Vi är mycket måna om att du ska känna dig trygg med Transkriberingshuset och vårt sätt att arbeta med sekretess och säkerhet. Alla filöverföring sker genom en svensk molnlagring (Storegate) där all data lagras på servrar i Sverige. Det innebär att du och vi har full kontroll över filerna. Filerna kan lagras och delas med den regelefterlevnad som behövs för bland annat GDPR och Säkerhetsskyddslagen.

Kontakta oss

Snabbt och enkelt. Vi har vanligtvis en mycket snabb leveranstid och skickar de färdiga texterna inom ett par dagar.

Transkriberingshuset i Stockholm AB
Vagnmakarebyn 2b
218 40 Bunkeflostrand
Org.nr 559002-2264
08 677 68 08
info@transkriberingshuset.se

Vanliga frågor

Hur fungerar det?

Kontakta oss med information om ditt projekt så skickar vi en offert med uppskattad leveranstid. Transkribering påbörjas när vi fått källmaterialet och när texterna är klara får du ett mejl där du enkelt kan ladda ned dina utskrifter.

Säkerhet och sekretess?

Alla som arbetar hos oss har skrivit på sekretessavtal där de förbinder sig att inte sprida någon information vidare. Om det önskas så skriver vi även ett separat avtal för just ditt företag eller projekt.

Hur mycket kostar det?

Eftersom varje kund är unik och varje uppdrag är unikt, så anpassas priset till typ av uppdrag. Några av de faktorer som kan påverka priset är: antal talande, leveranstid, inspelningens kvalitet och totalt antal timmar som ska transkriberas.


Ta gärna kontakt med oss på telefon, 08 677 68 08 eller mejla en förfrågan till info@transkriberingshuset.se. Vi svarar alltid inom 24 timmar, och oftast mycket snabbare än så. 

Hur skickas texterna till mig?

När dina texter är klara så får du ett mejl där du kan ladda ned dina texter. Vanligtivs skickas texterna som Word-filer om inte annat önskas.