Villkor

Betalningsvillkor 20 dagar netto. Offerten är baserad på uppgifter som Transkribering.se tagit emot från uppdragsgivaren. Tids- och prisuppgifterna i denna offert omfattar inte eventuella ändringar av källmaterial, tillkommande material eller avvikelser från projektbeskrivning. Vid förekommen anledning uppdateras leveranstid och pris i enlighet med ändringarnas omfattning. Ordinarie pris är 2000kr/inspelad timme. Vid 7 timmar eller mer är priset 1700kr/timme. Om prisreduktion utgår p.g.a. uppdragets storlek hävs prisreduktionen om avtalad omfattning av uppdraget inte uppnås. Om projektet skiljer sig från vad som uppgivits av uppdragsgivaren eller om andra omständigheter uppkommer som påverkar möjligheter att slutföra projektet förbehåller sig Transkribering.se rätten att omförhandla tidigare pris, leveransdatum och villkor för uppdraget. Transkribering debiteras per påbörjad minut. 
För tillkommande administrativa tjänster, extra arbete, utgifter och annat merarbete utöver transkribering debiteras 900kr/arbetad timme (exkl. moms).

Kontakta oss

Snabbt och enkelt. Vi har vanligtvis en mycket snabb leveranstid och skickar de färdiga texterna inom ett par dagar.

Transkriberingshuset i Stockholm AB
Box 5004
165 10 Hässelby
Org.nr 559002-2264
08-677 68 00
070-377 68 08
info@transkriberingshuset.se

Vanliga frågor

Hur fungerar det?

Kontakta oss med information om ditt projekt så skickar vi en offert med uppskattad leveranstid. Transkribering påbörjas när vi fått källmaterialet och när texterna är klara får du ett mejl där du enkelt kan ladda ned dina utskrifter.

Säkerhet och sekretess?

Alla som arbetar hos oss har skrivit på sekretessavtal där de förbinder sig att inte sprida någon information vidare. Om det önskas så skriver vi även ett separat avtal för just ditt företag eller projekt.

Hur mycket kostar det?

Eftersom varje kund är unik och varje uppdrag är unikt, så anpassas priset till typ av uppdrag. Några av de faktorer som kan påverka priset är: antal talande, leveranstid, inspelningens kvalitet och totalt antal timmar som ska transkriberas.
Ta gärna kontakt med oss per telefon så får Ni prisuppgift direkt, eller skicka gärna en förfrågan via mejl till kontakt@transkribering.se

Hur skickas texterna till mig?

När dina texter är klara så får du ett mejl där du kan ladda ned dina texter. Vanligtivs skickas texterna som Word-filer om inte annat önskas.