Öka försäljning och kundnöjdhet med kvalitativa marknadsundersökningar

En kvalitativ marknadsundersökning hjälper dig att förstå hur dina kunder tänker och hur deras behov ser ut. Med underlaget från marknadsundersökningen kan du prioritera rätt och öka kundnöjdheten och försäljningen.

Vad är en kvalitativ marknadsundersökning?

En kvalitativ marknadsundersökning är en metod för att förstå dina kunders beteenden, åsikter och motivationer genom att undersöka något på djupet. Istället för att använda stora mängder data från många människor, fokuserar man här på detaljerade och utförliga svar från ett mindre antal personer. Vanliga metoder inkluderar intervjuer och fokusgrupper. Målet är att få en god förståelse varför kunderna agerar som de gör, snarare än bara vad de gör.

5 tips för en lyckad kvalitativ marknadsundersökning

  1. Tänk noga igenom syftet med undersökningen och förbered frågeställningarna ordentligt.
  2. Fundera över hur intervjuerna bäst genomförs. Har du mycket tid och inte på förhand vet vilken information och kunskap som respondenterna kan leverera kan en öppen intervjustruktur vara att föredra. Vet du vilka frågeställningar du vill ha svar på passar ett semi-strukturerat upplägg bättre, men tänk ändå på att hålla intervjufrågorna öppna för att fånga in svar som du inte kunnat förutse. Var också beredd på att uppdatera intervjuguiden allt eftersom ny intressant information framkommer i intervjuerna.
  3. Välj intervjuare med omsorg. En duktig intervjuare är bra på att lyssna och kan ställa rätt följdfrågor. För att få ett bra resultat av den kvalitativa marknadsundersökningen måste därför intervjuaren vara väl påläst om ämnet eller produkten. Med nyfikenhet kommer man långt!
  4. Lär känna din målgrupp. Respondenter har ofta mycket lättare att öppna upp sig för en intervjuare som visar stor kunskap om produkten och om respondentens villkor och behov.
  5. Omvandla ljud till text för att få ett bra analysmaterial. Det är svårt att hinna skriva ner allt som sägs i intervjusituationen. Spela därför in intervjun och låt sedan Transkriberingshuset transkribera ljudet till text. Då får du ett material som är enkelt att analysera och som ger svar på dina frågor. Kontakta oss idag för snabb och säker transkribering av kvalitativa marknadsundersökningar.
Transkriberingshuset i Stockholm AB
Vagnmakarebyn 2b
218 40 Bunkeflostrand
Org.nr 559002-2264
08 677 68 08
info@transkriberingshuset.se

Vanliga frågor

Hur fungerar det?

Kontakta oss med information om ditt projekt så skickar vi en offert med uppskattad leveranstid. Transkribering påbörjas när vi fått källmaterialet och när texterna är klara får du ett mejl där du enkelt kan ladda ned dina utskrifter.

Säkerhet och sekretess?

Alla som arbetar hos oss har skrivit på sekretessavtal där de förbinder sig att inte sprida någon information vidare. Om det önskas så skriver vi även ett separat avtal för just ditt företag eller projekt.

Hur mycket kostar det?

Eftersom varje kund är unik och varje uppdrag är unikt, så anpassas priset till typ av uppdrag. Några av de faktorer som kan påverka priset är: antal talande, leveranstid, inspelningens kvalitet och totalt antal timmar som ska transkriberas.


Ta gärna kontakt med oss på telefon, 08 677 68 08 eller mejla en förfrågan till info@transkriberingshuset.se. Vi svarar alltid inom 24 timmar, och oftast mycket snabbare än så. 

Hur skickas texterna till mig?

När dina texter är klara så får du ett mejl där du kan ladda ned dina texter. Vanligtivs skickas texterna som Word-filer om inte annat önskas.