Därför ska du välja Transkriberingshuset

Transkriberingshuset har funnits i över tio år. Det betyder att vi har lång erfarenhet av olika typer av transkriberingar, allt från poddar och föreläsningar till forskningsintervjuer och förhör. Vi utvecklar hela tiden vårt arbetssätt för att alltid kunna leverera högkvalitativa transkriptioner till våra kunder.

Fortsätt läsa

Vad är en djupintervju?

En djupintervju är en forskningsmetod som ofta används inom kvalitativ forskning, där forskaren ställer djupgående frågor till respondenten inom forskningsämnet. Intervjun tar vanligtvis mellan en och två timmar. Under en djupintervju är det är omöjligt för forskaren att anteckna allt som sägs, och därför spelas intervjun in för att senare transkriberas.

Fortsätt läsa

Vad är en bra transkription?

En bra transkription är en välskriven text som korrekt återspeglar ljudinspelningen som transkriberats. Transkriberingshuset jobbar enbart med manuell transkribering och därför har våra texter en korrekt återgivning av ljudinspelningen och återspeglar även skratt, pauser och tveksamheter hos talarna – och allt annat som kan förekomma i konversationer och intervjuer mellan människor.

Fortsätt läsa

Transkribering av fokusgrupp kräver stort röstfokus

Tänk dig att du ska särskilja åtta, tio eller tolv röster i en fokusgrupp och identifiera dem med respondentnummer. Respondent 1 talar med mörk röst, respondent 2 svarar med lite ljusare röst och respondent 5 inflikar något som nästan inte hörs. Det är ingen lätt uppgift att särskilja röster i en fokusgrupp och att göra det från en ljudinspelning som är en eller två timmar lång. Men Transkriberingshuset skickliga transkriberare kan särskilja många röster på en och samma ljudupptagning – och det blir rätt! Men vad är en fokusgrupp och när använder man sig av fokusgrupper?

Fortsätt läsa

Transkribering – sekretess och säkerhet

Transkribering av rättegångsmaterial och forskningsintervjuer kräver hög sekretess och säkerhet. Här berättar vi lite mer om hur Transkriberingshuset arbetar med just sekretess och säkerhet så att du som kund kan känna dig lugn och trygg när du lämnar dina ljud- och videoinspelning till oss.

Fortsätt läsa

Transkribera förhör och rättegångar

Transkribering används i många olika sammanhang. Det kan vara en forskningsintervju som ska transkriberas från ljud till text. Det kan också vara en podd, ett seminarium eller ett försäkringsärende, men det kan också vara en ljud- eller videoinspelning från en rättegång, ett förfarande eller ett förhör. Här ska vi titta lite närmare på just en juridisk transkribering och vad som utmärker den.

Fortsätt läsa

Gör transkriberarens dag – spela in en intervju med hög ljudkvalitet

Det är faktiskt inte så svårt att göra en transkriberare glad, med en ljudfil av hög kvalitet kommer du långt. I transkriberarens drömvärld pratar alla tydligt och långsamt, utan att prata i mun eller avbryta varandra. Alla sitter på ett perfekt avstånd från mikrofonen och inga störande ljud hörs. Åh, vad vi gillar sådana ljudfiler, men så ser det förstås inte alltid ut. Och det som är så bra med en skicklig transkriberare är att hen löser i princip alla inspelningar – oavsett ljudkvaliteten. Men om du vill förgylla vår dag finns det några enkla saker som är bra att tänka på när du ska spela in en intervju. Det underlättar för oss som transkriberar och du får en bättre och mer pålitlig transkribering.

Fortsätt läsa

  • 1
  • 2
Transkriberingshuset i Stockholm AB
Vagnmakarebyn 2b
218 40 Bunkeflostrand
Org.nr 559002-2264
08 677 68 08
info@transkriberingshuset.se

Vanliga frågor

Hur fungerar det?

Kontakta oss med information om ditt projekt så skickar vi en offert med uppskattad leveranstid. Transkribering påbörjas när vi fått källmaterialet och när texterna är klara får du ett mejl där du enkelt kan ladda ned dina utskrifter.

Säkerhet och sekretess?

Alla som arbetar hos oss har skrivit på sekretessavtal där de förbinder sig att inte sprida någon information vidare. Om det önskas så skriver vi även ett separat avtal för just ditt företag eller projekt.

Hur mycket kostar det?

Eftersom varje kund är unik och varje uppdrag är unikt, så anpassas priset till typ av uppdrag. Några av de faktorer som kan påverka priset är: antal talande, leveranstid, inspelningens kvalitet och totalt antal timmar som ska transkriberas.


Ta gärna kontakt med oss på telefon, 08 677 68 08 eller mejla en förfrågan till info@transkriberingshuset.se. Vi svarar alltid inom 24 timmar, och oftast mycket snabbare än så. 

Hur skickas texterna till mig?

När dina texter är klara så får du ett mejl där du kan ladda ned dina texter. Vanligtivs skickas texterna som Word-filer om inte annat önskas.