Transkribera förhör och rättegångar

Transkribering används i många olika sammanhang. Det kan vara en forskningsintervju som ska transkriberas från ljud till text. Det kan också vara en podd, ett seminarium eller ett försäkringsärende, men det kan också vara en ljud- eller videoinspelning från en rättegång, ett förfarande eller ett förhör. Här ska vi titta lite närmare på just en juridisk transkribering och vad som utmärker den.

En transkribering som är mer än bara ord

En transkriberare lyssnar och skriver vad som sägs i inspelningen och vem som säger vad. Ibland kan det dock också vara viktigt att lyssna på det som inte sägs. I en juridisk transkribering kan det vara just så. Där kan nämligen också en stakning eller en harkling vara viktig för sammanhanget, eller att något sägs med eftertryck eller med en viss tvekan. Den här typen av transkribering kallas ibland för exakt transkribering och inkluderar då bland annat upprepningar, pauser och skratt samt talspråkliga uttryck som liksom och så. En exakt transkribering kan vara ett viktigt verktyg för att kunna göra en rättvis och korrekt bedömning av ett förhör eller en rättegång. Transkriberaren försöker alltså här skriva exakt vad som sägs på ljudinspelningen men också sättet det sägs på. En juridisk transkription kan också innehålla tidsstämplar för att lättare kunna hitta fakta och talare i dokumentet.

Transkribering för jurister och advokatbyråer

Många jurister och advokatbyråer använder sig av Transkriberingshusets tjänster för att få hjälp att förvandla ljud- och videoinspelningar till text. Fördelarna är många. I ett textdokument är det enkelt att hitta fakta, tidslinjer och sammanhang och detta förenklar bearbetningen av materialet. Alternativet är att lyssna och granska hela ljud- eller videoinspelningen, vilket kan vara både krångligt och tidskrävande. Ett textdokument är också enklare att spara, dela och organisera för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. Fördelarna med juridiska transkriptioner för en jurist eller en advokatbyrå är alltså många:

  • Det underlättar bearbetningen av materialet.
  • Det sparar tid – och pengar.
  • Det ökar effektiviteten och produktiviteten.

Transkribera förhör och rättegångar – anlita Transkriberingshuset

Innan du anlitar ett transkriberingsföretag för en juridisk transkription är det bra att kontrollera att företaget har den kunskapen som behövs. Transkriberingshuset har lång erfarenhet och väl uppbyggda rutiner för transkribering av förhör och rättegångar. Vi är noggranna, effektiva och anpassar oss efter dina behov och din deadline. Innan vi laddar upp textdokumentet gör vi också alltid en sista genomlyssning för korrektur och kvalitetsgranskning.

Eftersom juridiska ljudinspelningar ofta innehåller känslig information är det också viktigt att fundera över säkerhet och sekretess. På Transkriberingshuset hanteras allt material med största sekretess. När uppdraget är slut raderas samtliga ljudfiler och textfiler. Vi har också sekretessavtal med våra transkriberare. Vill även du som kund ha ett sekretessavtal kan vi ta fram ett sådant just för ditt företag. All filöverföring sker genom en svensk molnlagring, Storegate, där all data lagras på servrar i Sverige. Det innebär att du och vi har full kontroll över filerna och kan lagra och dela dessa med den regelefterlevnad som behövs för bland annat GDPR och säkerhetsskyddslagen.

Transkriberingshuset i Stockholm AB
Vagnmakarebyn 2b
218 40 Bunkeflostrand
Org.nr 559002-2264
08 677 68 08
info@transkriberingshuset.se

Vanliga frågor

Hur fungerar det?

Kontakta oss med information om ditt projekt så skickar vi en offert med uppskattad leveranstid. Transkribering påbörjas när vi fått källmaterialet och när texterna är klara får du ett mejl där du enkelt kan ladda ned dina utskrifter.

Säkerhet och sekretess?

Alla som arbetar hos oss har skrivit på sekretessavtal där de förbinder sig att inte sprida någon information vidare. Om det önskas så skriver vi även ett separat avtal för just ditt företag eller projekt.

Hur mycket kostar det?

Eftersom varje kund är unik och varje uppdrag är unikt, så anpassas priset till typ av uppdrag. Några av de faktorer som kan påverka priset är: antal talande, leveranstid, inspelningens kvalitet och totalt antal timmar som ska transkriberas.


Ta gärna kontakt med oss på telefon, 08 677 68 08 eller mejla en förfrågan till info@transkriberingshuset.se. Vi svarar alltid inom 24 timmar, och oftast mycket snabbare än så. 

Hur skickas texterna till mig?

När dina texter är klara så får du ett mejl där du kan ladda ned dina texter. Vanligtivs skickas texterna som Word-filer om inte annat önskas.