Transkribering av fokusgrupp kräver stort röstfokus

Tänk dig att du ska särskilja åtta, tio eller tolv röster i en fokusgrupp och identifiera dem med respondentnummer. Respondent 1 talar med mörk röst, respondent 2 svarar med lite ljusare röst och respondent 5 inflikar något som nästan inte hörs. Det är ingen lätt uppgift att särskilja röster i en fokusgrupp och att göra det från en ljudinspelning som är en eller två timmar lång. Men Transkriberingshuset skickliga transkriberare kan särskilja många röster på en och samma ljudupptagning – och det blir rätt! Men vad är en fokusgrupp och när använder man sig av fokusgrupper?

Vad är en fokusgrupp?

En fokusgrupp är en forskningsmetod där en liten grupp människor, vanligtvis mellan fem och tio personer, antingen diskuterar ett ämne eller svarar på frågor från en moderater/intervjuare som leder samtalet kring ett givet ämne.

När används en fokusgrupp?

Fokusgrupper kan användas inom olika områden av forskning men även vid marknadsundersökningar, samhällsvetenskapliga studier och produktutveckling. Fördelen med att använda en fokusgrupp som källa för att samla in kvalitativa data är att man får tillgång till fler personers åsikter och erfarenheter på samma ämne och att det kan uppstå en spontandiskussion som ger flera synvinklar som inte går att fånga genom enskilda intervjuer.

Hur används data från fokusgrupper?

Samtalet som sker i en fokusgrupp spelas alltid in eftersom det är svårt att komma ihåg allt som sägs, och det är helt omöjligt att hinna anteckna allt. Ljudinspelningen måste sedan transkriberas så att samtalet blir synligt i text. Det är från denna transkribering som forskarna eller marknadsundersökarna försöker att hitta gemensamma nämnare eller åsikter och erfarenheter som sticker ut. Det är helt nödvändigt att transkribera alla ljudupptagningar från ett samtal med en fokusgrupp för att inte missa information och få en felaktig rapport.

Vem transkriberar bäst en fokusgrupp?

Transkriberingshuset så klart! Vår breda erfarenhet inkluderar transkribering av fokusgrupper med många olika röster. Våra transkriberare är exceptionellt duktiga på att särskilja röster och gör det med bravur. Transkriberingshuset breda erfarenhet slår med råge AI-transkribering och vårt hantverk är en kvalitetsstämpel på att din forskningsdata och marknadsundersökning transkriberas korrekt. Välkommen till oss på Transkriberingshuset. Vi transkriberar dina intervjuer, såväl individuella som fokusgrupper. Hör av dig på info@transkrberingshuset.se eller ring 08 – 677 68 08.

Transkriberingshuset i Stockholm AB
Vagnmakarebyn 2b
218 40 Bunkeflostrand
Org.nr 559002-2264
08 677 68 08
info@transkriberingshuset.se

Vanliga frågor

Hur fungerar det?

Kontakta oss med information om ditt projekt så skickar vi en offert med uppskattad leveranstid. Transkribering påbörjas när vi fått källmaterialet och när texterna är klara får du ett mejl där du enkelt kan ladda ned dina utskrifter.

Säkerhet och sekretess?

Alla som arbetar hos oss har skrivit på sekretessavtal där de förbinder sig att inte sprida någon information vidare. Om det önskas så skriver vi även ett separat avtal för just ditt företag eller projekt.

Hur mycket kostar det?

Eftersom varje kund är unik och varje uppdrag är unikt, så anpassas priset till typ av uppdrag. Några av de faktorer som kan påverka priset är: antal talande, leveranstid, inspelningens kvalitet och totalt antal timmar som ska transkriberas.


Ta gärna kontakt med oss på telefon, 08 677 68 08 eller mejla en förfrågan till info@transkriberingshuset.se. Vi svarar alltid inom 24 timmar, och oftast mycket snabbare än så. 

Hur skickas texterna till mig?

När dina texter är klara så får du ett mejl där du kan ladda ned dina texter. Vanligtivs skickas texterna som Word-filer om inte annat önskas.