Vad är en bra transkription?

En bra transkription är en välskriven text som korrekt återspeglar ljudinspelningen som transkriberats. Transkriberingshuset jobbar enbart med manuell transkribering och därför har våra texter en korrekt återgivning av ljudinspelningen och återspeglar även skratt, pauser och tveksamheter hos talarna – och allt annat som kan förekomma i konversationer och intervjuer mellan människor.

Detaljerna i ett samtal fångas i transkriberingen

Är det viktigt att markera när någon skrattar, tar sig en funderare eller tvekar? Ja, det kan vara mycket viktigt. Ljudupptagningar från till exempel tingsrätter och försäkringsbolag är oftast i form av förhör, och i dessa samtal är det särskilt viktigt att förutom att transkribera vad som sägs även få med vilka andra ljud som förekommer, till exempel skratt, harklingar och pauser. Forskningsprojekt som berör bemötande och upplevelser behöver också transkriberas med exakthet och inkludera skratt, gråt och harklingar. Detta brukar kallas för exakt transkribering berättar alltså också något om interaktionen mellan de olika talarna.

I många sammanhang är ämnet och innehållet i ljudinspelningen viktigast. Då skriver vi ner det som sägs på inspelningen med så hela meningar som möjligt. Vi tar bort upprepningar men behåller en del små tilläggsord. Vi behåller även pauser om de är av vikt för texten. Vem som säger vad markeras självklart också.

Vad kännetecknar en bra transkribering?

Här följer en kort lista på några av de viktigaste hörnstenarna i en bra transkribering:

 • Noggrannhet – transkriberaren återger korrekt ord och ordföljd som sägs i ljudinspelningen.
 • Komplett – transkriberingen innehåller småljud som eh, mm, öh och likande. Dessa småljud skrivs sällan ut i en vanlig text men den transkriberade texten måste återge dessa så att hela konversationen återspeglas. Vissa kunder önskar att antalet småljud reduceras eller helt tas bort och då gör vi självklart detta.
 • Läsbarhet – den transkriberade texten ska vara läsbar men den behöver inte var grammatisk korrekt. En ljudupptagning med en person som talar med brutet språk återges också på brutet språk. Här är ett exempel: ”Jag hela dagen arbetar.” På korrekt grammatisk svenska blir det: ”Jag arbetar hela dagen.” Vid transkribering följs den ordföljd som sägs på ljudinspelningen. Om kunden önskar en transkribering med korrekt grammatik gör vi självklart detta.
 • Förståelse – en vältranskriberad text ger en kontextuell förståelse och innehåller till exempel varumärken, geografiska platser och namn. Det är viktigt att de branschspecifika termerna är korrekta och rättstavade samt att eventuella branschspecifika förkortningar skrivs enligt standard.

Vår brädd spänner över samhällets alla delar

Det är inte helt lätt att transkribera och det krävs oftast många års erfarenhet för att behärska denna färdighet professionellt. Transkriberingshusets transkriberare har lång erfarenhet av att återge ljudfiler i korrekt transkribering inom många ämnen. Här är ett axplock av områden som Transkriberingshuset regelbundet gör transkriberingar inom:

 • juridik och rättsväsendet
 • hälso- och sjukvård
 • sociologi
 • logistik
 • näringsliv
 • klimat och miljö
 • beteendevetenskap
 • bygg och anläggning
 • arbetsmiljö
 • bank och finans.

Välkommen med din beställning av transkriberingar. Du når oss på info@transkrberingshuset.se och 08 – 677 68 08.

Transkriberingshuset i Stockholm AB
Vagnmakarebyn 2b
218 40 Bunkeflostrand
Org.nr 559002-2264
08 677 68 08
info@transkriberingshuset.se

Vanliga frågor

Hur fungerar det?

Kontakta oss med information om ditt projekt så skickar vi en offert med uppskattad leveranstid. Transkribering påbörjas när vi fått källmaterialet och när texterna är klara får du ett mejl där du enkelt kan ladda ned dina utskrifter.

Säkerhet och sekretess?

Alla som arbetar hos oss har skrivit på sekretessavtal där de förbinder sig att inte sprida någon information vidare. Om det önskas så skriver vi även ett separat avtal för just ditt företag eller projekt.

Hur mycket kostar det?

Eftersom varje kund är unik och varje uppdrag är unikt, så anpassas priset till typ av uppdrag. Några av de faktorer som kan påverka priset är: antal talande, leveranstid, inspelningens kvalitet och totalt antal timmar som ska transkriberas.


Ta gärna kontakt med oss på telefon, 08 677 68 08 eller mejla en förfrågan till info@transkriberingshuset.se. Vi svarar alltid inom 24 timmar, och oftast mycket snabbare än så. 

Hur skickas texterna till mig?

När dina texter är klara så får du ett mejl där du kan ladda ned dina texter. Vanligtivs skickas texterna som Word-filer om inte annat önskas.