Transkribering och kvalitativ forskning hänger ihop

Många av Transkriberingshusets kunder är forskare som ägnar sig åt kvalitativ forskning, och i denna forskning får transkriberarna en mycket viktig roll. Hur då?

Jo, kvalitativ forskning är en metodologisk ansats inom forskning som syftar till att förstå fenomen genom att utforska djupgående insikter och tolkningar
snarare än att kvantifiera mätbara variabler. Denna typ av forskning används främst när det är viktigt att förstå det komplexa sammanhanget och djupet i ett fenomen, till
exempel mänskliga beteenden, känslor, upplevelser och sociala interaktioner. Ett av de centrala kännetecknen för kvalitativ forskning är användningen av olika
datainsamlingsmetoder som observationer, intervjuer och fokusgrupper för att samla in detaljerade data. Forskaren är ofta närvarande i den miljö där studien äger rum för att få en förståelse för kontexten som fenomenet befinner sig i.

När forskningsprojekten innefattar intervjuer och fokusgrupper spelas dessa in som ljudfiler och därefter behöver ljudfilerna transkriberas. Det är denna transkription
som bland annat ligger till grund för analysen. Hos oss på Transkriberingshuset görs alltid manuell transkribering av våra professionella transkriberare. Detta hantverk
resulterar i en god och säker transkriberingskvalitet vilket är en förutsättning för korrekt analys av forskningsdata. Transkriberingshuset är stolta över att få vara en liten hörnsten i den kvalitativa forskningsprocessen genom att transkribera ljudupptagningar till text.

Välkommen med din förfrågan på info@transkriberingshuset.se

Transkriberingshuset i Stockholm AB
Vagnmakarebyn 2b
218 40 Bunkeflostrand
Org.nr 559002-2264
08 677 68 08
info@transkriberingshuset.se

Vanliga frågor

Hur fungerar det?

Kontakta oss med information om ditt projekt så skickar vi en offert med uppskattad leveranstid. Transkribering påbörjas när vi fått källmaterialet och när texterna är klara får du ett mejl där du enkelt kan ladda ned dina utskrifter.

Säkerhet och sekretess?

Alla som arbetar hos oss har skrivit på sekretessavtal där de förbinder sig att inte sprida någon information vidare. Om det önskas så skriver vi även ett separat avtal för just ditt företag eller projekt.

Hur mycket kostar det?

Eftersom varje kund är unik och varje uppdrag är unikt, så anpassas priset till typ av uppdrag. Några av de faktorer som kan påverka priset är: antal talande, leveranstid, inspelningens kvalitet och totalt antal timmar som ska transkriberas.


Ta gärna kontakt med oss på telefon, 08 677 68 08 eller mejla en förfrågan till info@transkriberingshuset.se. Vi svarar alltid inom 24 timmar, och oftast mycket snabbare än så. 

Hur skickas texterna till mig?

När dina texter är klara så får du ett mejl där du kan ladda ned dina texter. Vanligtivs skickas texterna som Word-filer om inte annat önskas.