Vad är en djupintervju?

En djupintervju är en forskningsmetod som ofta används inom kvalitativ forskning, där forskaren ställer djupgående frågor till respondenten inom forskningsämnet. Intervjun tar vanligtvis mellan en och två timmar. Under en djupintervju är det är omöjligt för forskaren att anteckna allt som sägs, och därför spelas intervjun in för att senare transkriberas.

Finns det olika sorters djupintervjuer?

Ja, det gör det. En djupintervju kan vara:

  • strukturerad – denna modell innebär att forskaren ställer ett antal förberedda frågor som respondenten besvarar
  • ostrukturerad – denna modell har oftast en initial fråga där svaret på öppningsfrågan formar nya frågor och låter samtalet var fritt.

Gemensamt för både strukturerade och ostrukturerade djupintervjuer är att forskaren vill få en ökad förståelse av respondentens erfarenheter, åsikter, känslor och tankar om ett visst ämne.

Inom vilka områden används djupintervjuer?

Djupintervjuer kan används inom en rad olika forskningsområden, som till exempel psykologi, hälso- och sjukvård, sociologi och antropologi men även marknadsundersökningar i form av kundrecensioner.

Hur transkriberas en djupintervju?

Oavsett vilken sorts djupintervju du arbetar med behöver den alltid spelas in och transkriberas. Inspelningen är nödvändig för att överhuvudtaget fånga upp allt som sägs under intervjun, och transkribering är nödvändig för att få ner samtalet i textform inför analysfasen.

Djupintervjuer transkriberas på samma sätt som andra intervjuer och samtal. Fokuset ligger som alltid på att göra en noggrann transkribering och återge samtalet korrekt och med dess nyanser. Skratt, funderingar, harklingar och andra icke verbala uttryck markeras alltid i transkribering – det är detta som gör transkriberingen till en bra transkribering.

Hur kan Transkriberingshuset hjälpa till med djupintervjuer?

Transkriberingshuset har bred erfarenhet av att transkribera djupintervjuer och andra intervjuer inom samhällets alla områden. När du anlitar Transkriberingshuset får du alltid:

  • professionellt utförda transkriberingar
  • snabb service
  • säker filuppladdning
  • GDPR-efterlevnad
  • bra priser.

Välkommen med din beställning till Transkriberingshuset. Hör av dig till info@transkriberingshuset.se eller 08 677 68 08 – vi både svarar och levererar snabbt!

Transkriberingshuset i Stockholm AB
Vagnmakarebyn 2b
218 40 Bunkeflostrand
Org.nr 559002-2264
08 677 68 08
info@transkriberingshuset.se

Vanliga frågor

Hur fungerar det?

Kontakta oss med information om ditt projekt så skickar vi en offert med uppskattad leveranstid. Transkribering påbörjas när vi fått källmaterialet och när texterna är klara får du ett mejl där du enkelt kan ladda ned dina utskrifter.

Säkerhet och sekretess?

Alla som arbetar hos oss har skrivit på sekretessavtal där de förbinder sig att inte sprida någon information vidare. Om det önskas så skriver vi även ett separat avtal för just ditt företag eller projekt.

Hur mycket kostar det?

Eftersom varje kund är unik och varje uppdrag är unikt, så anpassas priset till typ av uppdrag. Några av de faktorer som kan påverka priset är: antal talande, leveranstid, inspelningens kvalitet och totalt antal timmar som ska transkriberas.


Ta gärna kontakt med oss på telefon, 08 677 68 08 eller mejla en förfrågan till info@transkriberingshuset.se. Vi svarar alltid inom 24 timmar, och oftast mycket snabbare än så. 

Hur skickas texterna till mig?

När dina texter är klara så får du ett mejl där du kan ladda ned dina texter. Vanligtivs skickas texterna som Word-filer om inte annat önskas.