Vad är transkribering?

När vi säger att vi arbetar med transkribering får vi ofta många frågor. Vad menas egentligen med transkribering? Hur fungerar transkribering och varför ska man transkribera? Detta och lite till ska vi reda ut här.

Transkribering eller transkription

Transkribering kan också kallas för transkription och innebär helt enkelt att man överför ljud, alltså tal, till text. Transkriptioner av intervjuer används inom en rad olika områden, bland annat vid akademisk forskning, journalistik och marknads- och opinionsundersökningar. Transkribering används också till exempel vid förhör i en domstol eller för att få en poddinspelning till textformat. Transkription kan också innebära att man tyder en skrift till ett annat skriftspråk.

Olika typer av transkribering

En transkribering kan se ut på många olika sätt. Ibland kan det vara viktigt att markera inte bara vad som sägs utan också hur det sägs. Då kan vi som transkriberar märka ut om något sägs med eftertryck eller med en tvekan i rösten. Vi kan också lägga till harklingar, skratt, pauser och olika bakgrundsljud. Detta brukar kallas för detaljerad transkribering eller exakt transkribering. Denna typ av transkribering är vanlig vid förhör och rättegångar.

Den vanligaste transkriberingen är dock den när transkriberaren skriver ner ljud- eller videoinspelningen ord för ord. Ja, inte riktigt alla ord, småord som ju och liksom brukar utelämnas för att öka läsbarheten. En ljudtimme tar vanligtvis 4–5 timmar att transkribera.

Fördelar med transkribering

Det går så klart att ta hjälp av olika program och AI-verktyg för transkribering. Tänk dock på att texten alltid behöver en efterarbetning för att kontrollera korrektheten och språket. I juridiska, rättsliga och akademiska sammanhang kan felaktigheter i transkriberingen få stora konsekvenser. Vid en manuell transkribering gjord av en professionell transkriberare eller transkriptör vet du att texten är korrekt och språket kontrollerat när den levereras till dig.En manuell transkribering är också bättre ur sekretessynpunkt.

En skriftlig utskrift av ett samtal är en förstahandskälla som ger dig ett stort mervärde. Här har vi punktat upp några fördelar med transkribering:

  • Du har möjlighet att använda texten var och när du vill.
  • Du kan snabbare analysera och dra slutsatser från materialet.
  • Du kan formatera texten hur du vill och använda den i olika sammanhang, till exempel på en webbplats eller vid en presentation.
  • Du får en skriftlig dokumentation över samtalet, beslutet eller överenskommelsen.
  • Du får ett optimerat lagringsutrymme jämfört med ljud- eller videoinspelningar.

När används transkribering?

Transkriberingen kan användas i många olika sammanhang, till exempel: inom juridik och rättsväsende på arbetsplatser vid möten, konferenser och intervjuer vid kvalitativ forskning vid podcasts för att öka tillgängligheten och SEO-trafiken på föreläsningar och seminarier.

Transkriberingshuset i Stockholm AB
Vagnmakarebyn 2b
218 40 Bunkeflostrand
Org.nr 559002-2264
08 677 68 08
info@transkriberingshuset.se

Vanliga frågor

Hur fungerar det?

Kontakta oss med information om ditt projekt så skickar vi en offert med uppskattad leveranstid. Transkribering påbörjas när vi fått källmaterialet och när texterna är klara får du ett mejl där du enkelt kan ladda ned dina utskrifter.

Säkerhet och sekretess?

Alla som arbetar hos oss har skrivit på sekretessavtal där de förbinder sig att inte sprida någon information vidare. Om det önskas så skriver vi även ett separat avtal för just ditt företag eller projekt.

Hur mycket kostar det?

Eftersom varje kund är unik och varje uppdrag är unikt, så anpassas priset till typ av uppdrag. Några av de faktorer som kan påverka priset är: antal talande, leveranstid, inspelningens kvalitet och totalt antal timmar som ska transkriberas.


Ta gärna kontakt med oss på telefon, 08 677 68 08 eller mejla en förfrågan till info@transkriberingshuset.se. Vi svarar alltid inom 24 timmar, och oftast mycket snabbare än så. 

Hur skickas texterna till mig?

När dina texter är klara så får du ett mejl där du kan ladda ned dina texter. Vanligtivs skickas texterna som Word-filer om inte annat önskas.